เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชุมประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบลที่วัง


👉พุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.👈

#เทศบาลตำบลที่วัง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชุมประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบลที่วัง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง

2022-06-01
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11