เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดชายคลอง โดยศูนย์อำนวยการพระราชทานจิตอาสาอำเภอทุ่งสง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลที่วัง


🤩วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 🤩

#เทศบาลตำบลที่วัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดชายคลอง โดยศูนย์อำนวยการพระราชทานจิตอาสาอำเภอทุ่งสง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลที่วัง

2022-06-01
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11