เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบการ บริษัท สหรุ่งทรัพย์เซอร์วิส จำกัด หมู่ที่ 7 ในเรื่องการส่งกลิ่นรบกวน


⭐️วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565⭐️

#เทศบาลตำบลที่วัง โดย...นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนิติกร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบการ บริษัท สหรุ่งทรัพย์เซอร์วิส จำกัด หมู่ที่ 7 ในเรื่องการส่งกลิ่นรบกวน เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

#ไม่นิ่งนอนใจ #ใส่ใจประชาชน #เทศบาลตำบลที่วัง

2022-06-01
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11