เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียน กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกร บริเวณหน้าวัดวังยวน


⏱ศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น.⏱

🫴นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายนิทน สระบัว รองประธานสภาเทศบาล นายสุชาติ จันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และงานนิติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียน กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกร บริเวณหน้าวัดวังยวน ตามหนังสือจากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครศรีฯ (ไม่ระบุชื่อผู้ร้อง) ตรวจสอบผู้ประกอบการเลี้ยงหมู 3 ราย หลังจากลงพื้นที่ นายกเทศมนตรีประชุมคณะทำงานที่ร่วมตรวจสอบ เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงาน

#ช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อพี่น้องชาวที่วังทุกท่าน

#เทศบาลตำบลที่วัง

2022-06-01
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11