เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


🌞วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565🌞

🤝เทศบาลตำบลที่วัง โดย...นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมายให้ นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี นายชำนาญ เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ นายนิสันต์ แสงเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชในการช่วยเหลือต่อไป

#งานส่งเสริมและสวัสดิ์การสังคมฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาล

#เทศบาลตำบลที่วัง

2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-06
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-12