เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


(เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564)พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดก้างปลา


#วันพ่อแห่งชาติ

🌼เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 🌼#เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดก้างปลา โดยมี นายเกียติศักดิ ยอดระบำ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชลิฎ ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา นายสมพร รักษาศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม โดยมีร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลที่วังร่วมอำนวยความสะดวกในกิจกรรม

และในเวลา 13.00 น. นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี พร้อมนายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาววัชรี นุ่นสังข์ นายสุชาติ ทองเนื้อห้า นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ริมสระน้ำหมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง ร่วมกับสโมสรไลอ้อนส์ทุ่งสง-รัษฎา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ🌳

#บูรณาการงานเพื่อส่วนรวม

#วัดก้างปลา

#เทศบาลตำบลที่วัง

2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-06
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-12