เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


(วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ) ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดโคกกฐิน ตำบลที่วัง


#เทศบาลตำบลที่วัง วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 นำโดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายชำนาญ เกตุบูรณะ นายอนุชา บุญชู นางสาววัชรี นุ่นสังข์ ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดโคกกฐิน ตำบลที่วัง

2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-06
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-12