เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนสวมหมวกนิรภัย 100% (วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.)


✨วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ⏰เวลา 09.00 น.

#เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. ประชาชนในตำบลที่วัง และ SCGBIKER ได้ร่วมกิจกรรมดีๆกับทางสถานีตำรวจภูธรกะปาง ดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนสวมหมวกนิรภัย 100% โดยรณรงค์เน้นย้ำให้ทุกท่านสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้ายขณะขับขี่เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุได้...

ด้วยความปรารถนาดี

🥰

#SCGBIKER

#เทศบาลตำบลที่วัง

#สถานีตำรวจภูธรกะปาง

2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-06
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-12