เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง (5 ธันวา) กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (17-12-64) เวลา 09.00 น.


🎥17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

🎞#เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายประทีป ศรีแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง (5 ธันวา) กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ได้บูรณาการร่วมกันกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด โดยพนักงานตัวแทนจากบริษัทฯ ได้นำต้นทองอุไรจำนวน 250 ต้น มอบให้กับเทศบาลตำบลที่วังเพื่อร่วมกันปลูกในบริเวณเส้นทางถนนสาธารณะสายครัวภูผา หมู่ที่ 2 ตำบลที่วัง แสดงจิตอาสาในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างความสวยงานเป็นระเบียบบนทางสาธารณะ โดยมีกำนันตำบลที่วัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เข้าร่วมโครงการด้วย

…….ในการนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตนาในการมุ่งมั่นทำความดีเพื่อพ่อหลวง นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้กล่าวแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของเทศบาลตำบลที่วังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน ร่วมสร้างจิตสำนึกอันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

…….กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม รวมถึงวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม

2021-12-31
2021-12-21
2021-12-17
2021-12-13
2021-12-08
2021-12-06
2021-12-05
2021-11-18
2021-11-14
2021-11-12