เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


การขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณเรียบถนน 403 สายควนพลตลอดจนถึงหน้าโรงกระเบื้องทั้งสองฝั่ง


#เทศบาลตำบลที่วังขอขอบคุณ นายอภิชาติ แสงเงิน หจก.เอ็น.พี.99 ธุรกิจ ที่สนับสนุนรถแม็กโคร นายเกรียงศักดิ์ ไพรดำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 สนับสนุนรถไถ นายชัยสิทธิ์ เสียงหวาน ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 4 และชาวบ้านทุกท่าน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณเรียบถนน 403 สายควนพลตลอดจนถึงหน้าโรงกระเบื้องทั้งสองฝั่ง 🙏🙏🙏

2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-06
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-12