เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.หารือในการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for and Regional Development ของพื้นที่ตำบลที่วัง


✨วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ⏰ เวลา 13.30 น.

เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลที่วังประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อหารือในการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for and Regional Development ของพื้นที่ตำบลที่วัง

2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-06
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-12