เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. โครงการ “Big Cleaning Day”


⏰วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ⏰เวลา 09:00 น. 🤝🤝เทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดทำโครงการ “Big Cleaning Day” (5ส พัฒนาปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงาน และทำความสะอาด ภายใน - ภายนอก บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร
2021-11-18
2021-11-14
2021-11-12
2021-11-07
2021-11-06
2021-10-30
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-26
2021-10-25