เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


การขุดลอกคูคลองระบายน้ำในพื้นที่บริเวณเขื่อนเกาะธาตุ หมู่ที่ 3


📌วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564📌

👉นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายระแบบ มัคจิตร นายสัมภาส ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล และ นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์และติดตามความคืบหน้า การขุดลอกคูคลองระบายน้ำในพื้นที่บริเวณเขื่อนเกาะธาตุ หมู่ที่ 3

#ต้องทำให้ได้เพื่อตอบโจทย์ชาวที่วัง

#เทศบาลยุคใหม่ใส่ใจประชาชน

#เทศบาลตำบลที่วัง

2021-10-15
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-22
2021-09-08
2021-09-06
2021-08-25
2021-08-23