เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ "วันพุธของทุกสัปดาห์" (วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564)


(วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564)

.....เทศบาลตำบลที่วัง โดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นายสมพร รักษาศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 อสม. และชาวบ้าน หมู่ที่ 3 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ "วันพุธของทุกสัปดาห์" เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่และหน่วยงาน โดยวันนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดก้างปลา ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปัดกวาดเช็ดถู ต่างๆ เป็นต้น....

#ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว #จับมือประสาน #ร่วมกันพัฒนาที่วัง 🤝🤝

#จิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ 🤜🤛 #เทศบาลตำบลที่วัง 📌📌

2021-11-18
2021-11-14
2021-11-12
2021-11-07
2021-11-06
2021-10-30
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-26
2021-10-25