เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ "วันพุธของทุกสัปดาห์" (วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564)
      

(วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564)

.....เทศบาลตำบลที่วัง โดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นายสมพร รักษาศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่...

 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ "วันพุธของทุกสัปดา...
  (วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปร...
  📌วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 ⏰เวลา...
  (วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปร...
  วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ⏰เวลา 10.00 น. ...
  ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ ...
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”...
  วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธ...
  วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส...
  25 ก.ค.64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยฉีดล...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้