เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน เปิดรับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการ

    รายละเอียดข่าว

#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน เปิดรับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน
2.จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 2 คน
3.จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลสัตว์ทดลองและกำจัดซาก จำนวน 1 คน
โดยเปิดยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14-25 กันยายน 2561 ณ งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบหรือโทร 0-7577-0128-9 ต่อ 100,103    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ย. 2561