เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส

    รายละเอียดข่าว

จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 มีรายงานว่า พบผู้ป่วย 1,000,415 ราย จากทั่วประเทศเสียชีวิต 4 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ มากกว่า 65 ปี, 15-24 ปี และ 25-34 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ แม่ฮ่องสอน ปราจีนบุรี ภูเก็ต จันทบุรี และสมุทรสงคราม โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า (Rota virus) จะพบมากในเด็กเล็กซึ่งเกิดในช่วงฤดูหนาว มีระยะฟักตัว 2-3 วัน ลักษณธอาการมักมีไข้ต่ำๆ น้ำมูก ไอ อาเจียน และมีอาการทางเดินอาหารตามมา อุจจาระเป็นน้ำ หากอาการไม่รุนแรงเด็กจะหายได้เองใน 2-3 วัน หรือไม่เกิน 1 สัปดาห์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง อาจเกิดภาวะขาดน้ำ นำไปสู่ภาวการณ์ช็อก และเสียชีวิตได้
ดังนั้นจากการรายงานดังกล่าว เทศบาลตำบลที่วังจึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองและประชาชนทุกท่านดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสอย่างเข้มข้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษา และชุมชน


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2561