เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (ผู้มีรายได้น้อย) ผ่าน ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย หรือสำนักงานคลังจังหวัด ที่ผ่านมานั้น
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2560