เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]3
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]21
3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]25
4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]22
5 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]23
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]28
7 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]24
8 รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ต.ค. 2563 ]25
9 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 10 ต.ค. 2563 ]5
10 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]29
11 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปี 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]33
12 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]22
13 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]24
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]26
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน (พ.ศ.2562) [ 11 ต.ค. 2562 ]24
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]25
17 รายงานสุรปผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลที่วัง (LPA) ประจำปี 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]24
18 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบเดือนตุลาคม 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]24
19 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบเดือนเมษายน 2560 [ 20 เม.ย. 2560 ]27
20 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]25
 
หน้า 1|2