เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี 2561 [ 24 พ.ค. 2562 ]129
2 รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]154
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]172
4 รายงานสุรปผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลที่วัง (LPA) ประจำปี 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]116
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบเดือนตุลาคม 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]211
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบเดือนเมษายน 2560 [ 20 เม.ย. 2560 ]220
7 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]242
8 ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]274
9 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลที่วัง (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]254
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]237
11 ประกาศผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 [ 7 ม.ค. 2558 ]378
12 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]347
13 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]343
14 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]309
15 ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2554 [ 12 พ.ย. 2555 ]368
16 ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2555 [ 12 พ.ย. 2555 ]337