เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2561 [ 27 ก.ค. 2560 ]264
2 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]203
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2559 [ 11 ก.ค. 2559 ]312
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558 [ 17 ก.ค. 2558 ]315
5 กรอบอัตรากำลังข้าราชการ พ.ศ. 2555-2557 [ 16 พ.ย. 2555 ]503
6 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 14 พ.ย. 2555 ]335
7 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2556-2559 [ 14 พ.ย. 2555 ]371
8 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2556-2559 [ 14 พ.ย. 2555 ]384
9 ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2555 [ 12 พ.ย. 2555 ]321
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]399
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]344
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]339
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]321
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 22 เม.ย. 2552 ]354