เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน [ 27 ก.ย. 2562 ]35
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 27 ก.ย. 2562 ]19
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 27 ก.ย. 2562 ]22
4 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 27 ก.ย. 2562 ]22
5 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 ก.ย. 2562 ]21
6 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต [ 27 ก.ย. 2562 ]20
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน [ 19 ต.ค. 2561 ]128
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]66
9 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]67
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2561 ]157
 
หน้า 1|2