เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายทางหลวง ๔๐๓ (สายเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 20 ม.ค. 2563 ]37
52 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสใหญ่-ที่วัง หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 20 ม.ค. 2563 ]30
53 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง [ 2 ม.ค. 2563 ]30
54 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองผักตบ หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 2 ม.ค. 2563 ]39
55 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 2 ม.ค. 2563 ]39
56 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนพล ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง [ 26 ธ.ค. 2562 ]35
57 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฟุตบาทคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสาย ๔๐๓ (สายเก่า) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมุ่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 23 ธ.ค. 2562 ]43
58 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลที่วัง [ 23 ธ.ค. 2562 ]37
59 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย [ 17 ธ.ค. 2562 ]53
60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง) [ 17 ธ.ค. 2562 ]52
61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง) [ 17 ธ.ค. 2562 ]9
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย [ 3 ธ.ค. 2562 ]45
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายถ้ำชวน (ตอน ๑) หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 7 พ.ย. 2562 ]59
64 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายถ้ำชวน (ตอน ๑) หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 25 ต.ค. 2562 ]62
65 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถ้ำชวน (ตอน ๑) หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 25 ต.ค. 2562 ]66
66 ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประดิษฐ์-โรงโม่หิน หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 16 ต.ค. 2562 ]58
67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ [ 16 ต.ค. 2562 ]70
68 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง [ 7 ต.ค. 2562 ]80
69 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายบ่อสองลูก-บ้านนายดับ หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 7 ต.ค. 2562 ]65
70 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค สายควนพล ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง [ 11 ก.ย. 2562 ]62
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42