เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง [ 18 พ.ค. 2563 ]6
12 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องส่วาง ถนนสายครัวภูผา-บ้านจ่าวิทย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง [ 18 พ.ค. 2563 ]3
13 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน [ 15 พ.ค. 2563 ]8
14 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน [ 15 พ.ค. 2563 ]6
15 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลที่วัง จำนวน ๓ ศูนย์ [ 14 พ.ค. 2563 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๙-๐๐๑ ทางหลวง ๔๐๓ (สายเก่า) ๓ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านชายคลอง ตำบลที่วัง [ 12 พ.ค. 2563 ]5
17 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าสาคร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง [ 7 พ.ค. 2563 ]7
18 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงรินทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 30 เม.ย. 2563 ]6
19 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๙-๐๐๑ ทางหลวง ๔๐๓ (สายเก่า) ๓ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านชายคลอง ตำบลที่วัง [ 28 เม.ย. 2563 ]21
20 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๑ ทางหลวง ๔๐๓ (สายเก่า) ๓ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านชายคลอง ตำบลที่วัง [ 28 เม.ย. 2563 ]8
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนน สายซอยโพรงงู-โคกเมา หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง [ 24 เม.ย. 2563 ]3
22 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยลึก หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 20 เม.ย. 2563 ]10
23 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิกถนนสายถ้ำชวน (ตอน ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 14 เม.ย. 2563 ]14
24 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง [ 9 เม.ย. 2563 ]11
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๔ สาย ๕๐ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งอินทนิล ตำบลที่วัง [ 2 เม.ย. 2563 ]1
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายถ้ำพระกรุ-บ้านนายสุรินทร์ รหัสสายทาง นศ.ถ ๑๙-๐๐๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 2 เม.ย. 2563 ]0
27 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิก ถนนสายบ้านลุงวิน หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 30 มี.ค. 2563 ]16
28 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 27 มี.ค. 2563 ]21
29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 27 มี.ค. 2563 ]20
30 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายถ้ำพระกรุ-บ้านนายสุรินทร์ รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๙-๐๐๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 23 มี.ค. 2563 ]21
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41