เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผด.๒) [ 2 พ.ย. 2558 ]62
182 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 30 ต.ค. 2558 ]58
183 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านเภาลาย-คลองทราย (หน้าบ้านผู้ใหญ่ประภาส มหาสุข) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง [ 26 ต.ค. 2558 ]83
184 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 20 ต.ค. 2558 ]76
185 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายอ่าวเขาขิง หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 16 ต.ค. 2558 ]78
186 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 13 ต.ค. 2558 ]68
187 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค สายผ่านหน้าวัดควนชม หมู่ที่ 5-9 ตำบลที่วัง [ 12 ต.ค. 2558 ]74
188 ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อขยยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านบนควน หมู่ที่ 6 ตำบลที่วัง [ 12 ต.ค. 2558 ]76
189 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านไสเพชรทอง หมู่ที่ 9 ตำบลที่วัง [ 12 ต.ค. 2558 ]77
190 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านบนควน หมู่ที่ ๖ [ 12 ต.ค. 2558 ]80
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49