เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายควนอิฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 29 มี.ค. 2564 ]295
2 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคลองทราย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง [ 29 มี.ค. 2564 ]295
3 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายควนอิฐ-เขาโร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง [ 29 มี.ค. 2564 ]294
4 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณฟุตบาทเลียบถนนทางหลวง สาย ๔๐๓ (สายเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 15 มี.ค. 2564 ]295
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายเจียน ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 8 มี.ค. 2564 ]294
6 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูรัตน์เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง [ 16 ก.พ. 2564 ]294
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๘ สายโคกขาม-ควนชม หมู่ที่ ๕ บ้านควนชม ตำบลที่วัง [ 10 ก.พ. 2564 ]295
8 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายล่างควน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง [ 4 ก.พ. 2564 ]294
9 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า-ส่องสว่าง ถนนสาย ๔๐๓ (สายเก่า) ช่วงสามแยกชายคลอง-บ้านในทอน หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 2 ก.พ. 2564 ]295
10 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๙-๐๐๘ สายโคกขาม-ควนชม หมู่ที่ ๕ บ้านควนชม ตำบลที่วัง [ 26 ม.ค. 2564 ]295
11 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง [ 12 ม.ค. 2564 ]295
12 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกเภาลาย-บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง [ 29 ธ.ค. 2563 ]294
13 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน รอ.ภราดา-บ้านนายเจียม ส่งสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง [ 23 ธ.ค. 2563 ]294
14 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเยื้อง แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 21 ธ.ค. 2563 ]294
15 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภราดา-บ้านนายเจียม หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง [ 15 ธ.ค. 2563 ]294
16 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำถุงยังชีพ [ 7 ธ.ค. 2563 ]294
17 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อข้าวสาร ในการจัดทำถุงยังชีพ [ 7 ธ.ค. 2563 ]294
18 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง [ 7 ธ.ค. 2563 ]295
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๗ สายบ้านฉาง-ควนปลิง หมู่ที่ ๔ บ้านฉาง ตำบลที่วัง [ 4 ธ.ค. 2563 ]296
20 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๗ สายบ้านฉาง-ควนปลิง หมู่ที่ ๔ บ้านฉาง ตำบลที่วัง [ 16 พ.ย. 2563 ]296
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44