เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]115
2 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]119
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญสมัย 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]102
4 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]93
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญสมัย 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]113
6 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]116
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญสมัย 1 ครั้งที่2 ประจำปี 2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]115
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]105
9 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]116
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญสมัย 3 ครั้งที่2 ประจำปี 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]103
11 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]95
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญสมัย 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]106
13 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]98
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]96
15 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 27 เม.ย. 2561 ]206
16 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]87
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี 2561 [ 13 ก.พ. 2561 ]101
18 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 [ 5 ก.พ. 2561 ]183
19 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 25 ม.ค. 2561 ]103
20 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 [ 22 ม.ค. 2561 ]206
 
หน้า 1|2|3|4