เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]90
12 รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 1) [ 3 ต.ค. 2559 ]278
13 รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 2) [ 3 ต.ค. 2559 ]248
14 รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 3) [ 3 ต.ค. 2559 ]269
15 รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 4) [ 3 ต.ค. 2559 ]257
16 ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558 [ 10 ก.พ. 2559 ]280
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2557 [ 9 มี.ค. 2558 ]294
 
|1หน้า 2