เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 1) [ 19 ก.ค. 2564 ]1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 3) [ 19 ก.ค. 2564 ]1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 2) [ 19 ก.ค. 2564 ]1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ ๑) [ 11 มิ.ย. 2564 ]1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 2) [ 11 มิ.ย. 2564 ]1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]23
7 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]26
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]26
9 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]22
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]21
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]22
12 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]22
13 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]22
14 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]21
15 รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]23
16 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]21
17 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]21
18 รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]30
19 ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]26
20 รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]25
 
หน้า 1|2|3