เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]297
2 ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]298
3 รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]295
4 ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]296
5 รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]295
6 ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]295
7 รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]295
8 ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]296
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]296
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]295
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]296
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]298
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]296
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 31 ธ.ค. 2562 ]297
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 2562 ]295
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]296
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]296
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]297
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]294
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]294
 
หน้า 1|2