เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]88
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]88
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]106
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 [ 29 มิ.ย. 2561 ]100
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]91
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]101
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]88
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]83
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]77
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]86
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]88
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]73
13 รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 1) [ 3 ต.ค. 2559 ]260
14 รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 2) [ 3 ต.ค. 2559 ]233
15 รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 3) [ 3 ต.ค. 2559 ]247
16 รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 4) [ 3 ต.ค. 2559 ]240
17 ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558 [ 10 ก.พ. 2559 ]253
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2557 [ 9 มี.ค. 2558 ]275