เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]73
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]79
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]94
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 [ 29 มิ.ย. 2561 ]88
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]79
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]91
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]74
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]71
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]65
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]74
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]75
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]61
13 รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 1) [ 3 ต.ค. 2559 ]247
14 รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 2) [ 3 ต.ค. 2559 ]221
15 รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 3) [ 3 ต.ค. 2559 ]236
16 รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 4) [ 3 ต.ค. 2559 ]229
17 ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558 [ 10 ก.พ. 2559 ]241
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2557 [ 9 มี.ค. 2558 ]265