เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลที่วัง [ 18 ม.ค. 2564 ]301
2 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]300
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]296
4 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]298
5 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]298
6 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]296
7 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]295
8 งบแสดงฐานะการเงิน 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]295
9 รายงานทางการเงิน2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]295
10 รายงานทางการเงินประจำปี พ.ศ.2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]295
11 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]296
12 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 31 ต.ค. 2555 ]296
13 งบแสดงผลดำเนินงาน ปี 2553 [ 12 ก.ย. 2554 ]296
14 งบแสดงฐานะการเงินปี 2553 [ 17 ส.ค. 2554 ]296
15 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 [ 15 มิ.ย. 2553 ]297
16 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]296