เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังรวมพลังเพื่อชาวที่วัง"ปลอดขยะ" [ 26 เม.ย. 2561 ]217
82 การติดตามและประเมินผลรอบตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]195
83 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 25 เม.ย. 2561 ]176
84 แผนพับประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2561 ]42
85 รวมใจลดโลกร้อนด้วยหลักการ Green&Clean [ 14 มี.ค. 2561 ]160
86 เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส [ 27 ก.พ. 2561 ]263
87 รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 14 ก.พ. 2561 ]300
88 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี 2561 [ 13 ก.พ. 2561 ]149
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]114
90 เอกสาระเผยแพร่สิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมือง [ 25 ม.ค. 2561 ]133
91 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2561 ]159
92 การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพจากอุทกภัย [ 16 ม.ค. 2561 ]135
93 เอกสาระเผยแพร่ความรู้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง [ 11 ม.ค. 2561 ]177
94 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 8 ม.ค. 2561 ]324
95 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 - 2563 [ 8 ม.ค. 2561 ]58
96 ศูนย์หนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 8 ธ.ค. 2560 ]265
97 ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี [ 15 พ.ย. 2560 ]285
98 โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ [ 10 พ.ย. 2560 ]290
99 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ [ 7 พ.ย. 2560 ]256
100 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก [ 1 พ.ย. 2560 ]325
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23