เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ชาวที่วังร่วมมือร่วมใจนำขยะกลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง [ 21 มิ.ย. 2561 ]58
32 ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 20 มิ.ย. 2561 ]43
33 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 14 มิ.ย. 2561 ]43
34 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเหตุวาตภัย [ 31 พ.ค. 2561 ]40
35 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ อปท.ITA ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 17 พ.ค. 2561 ]154
36 เทศบาลตำบลที่วังขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ [ 9 พ.ค. 2561 ]35
37 เทศบาลตำบลที่วังร่วมส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มหรือแคปซีล (Cap Seal) [ 1 พ.ค. 2561 ]182
38 คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังรวมพลังเพื่อชาวที่วัง"ปลอดขยะ" [ 26 เม.ย. 2561 ]109
39 การติดตามและประเมินผลรอบตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]89
40 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 25 เม.ย. 2561 ]53
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33