เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ขอเชิญชวนผู้ติดต่อราชการเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]53
32 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]53
33 ประกาศเทศบาลตาบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ [ 29 พ.ค. 2563 ]50
34 กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 26 พ.ค. 2563 ]51
35 มาตราการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราว 1) ถึง 31 พ.ค. 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]56
36 กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 1 ปี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 [ 22 พ.ค. 2563 ]48
37 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 พ.ค. 2563 ]47
38 ขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 พ.ค. 2563 ]57
39 เอกสารมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]15
40 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถกระทำได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม [ 11 พ.ค. 2563 ]15
41 รณรงค์ลดปริมาณขยะ [ 6 พ.ค. 2563 ]19
42 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดและขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อม [ 5 พ.ค. 2563 ]45
43 รณรงค์คัดแยกขยะ [ 16 เม.ย. 2563 ]19
44 มุมมองสิทธ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 เมษายน 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]15
45 ชาวตำบลที่วังร่วมมือและปฏิบัติสู้กับโควิด-19 #รักตัวเอง #รักครอบครัว #ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด [ 13 เม.ย. 2563 ]64
46 คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) [ 7 เม.ย. 2563 ]59
47 7 วิธีเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) ต้านโควิด-19 [ 7 เม.ย. 2563 ]58
48 คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว [ 3 เม.ย. 2563 ]40
49 เบอร์โทรติดต่อรายงานตัวกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. และปริมณฑล เขตเทศบาลตำบลที่วัง [ 27 มี.ค. 2563 ]67
50 เอกสารมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]46
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23