เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
191 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –2559) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2557 [ 30 มิ.ย. 2557 ]225
192 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 –2560) [ 30 มิ.ย. 2557 ]207
193 ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง (พ.ศ.2558-2562) [ 30 มิ.ย. 2557 ]216
194 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2558-2562) เทศบาลตำบลที่วัง [ 30 มิ.ย. 2557 ]221
195 นโยบายนายกเทศมนตรี นายเชาวลิต เจริญพงศ์ [ 19 มิ.ย. 2557 ]251
196 รณรงค์โรคไข้เลือดออก [ 18 มิ.ย. 2557 ]207
197 ประเพณีสงกรานต์ [ 2 เม.ย. 2557 ]215
198 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลที่วัง [ 20 มี.ค. 2557 ]234
199 เทศบาลตำบลที่วัง รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ 2-5 [ 14 มี.ค. 2557 ]240
200 รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า [ 18 ก.พ. 2557 ]197
201 รณรงค์โรคเอดส์ [ 11 ก.พ. 2557 ]215
202 แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 10 ก.พ. 2557 ]223
203 เด็กไทยใจอาสาร่วมรณรงค์ หยุด การตั้งท้องก่อนวัย [ 4 ม.ค. 2557 ]193
204 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 26 ธ.ค. 2556 ]172
205 รณรงค์ภาวะโลกร้อน [ 10 ธ.ค. 2556 ]216
206 รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม [ 4 ธ.ค. 2556 ]188
207 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2556 [ 20 พ.ย. 2556 ]207
208 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 [ 18 พ.ย. 2556 ]203
209 เทศกาลประเพณีลอยกระทง [ 1 พ.ย. 2556 ]205
210 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 31 ต.ค. 2556 ]184
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23