เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
191 รณรงค์โรคไข้เลือดออก [ 16 ก.ย. 2557 ]66
192 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ส่วนที่ 5 (รายละเอียดโครงการ) [ 20 ส.ค. 2557 ]112
193 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]102
194 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม [ 16 ก.ค. 2557 ]128
195 รณรงค์โรคมือเท้าปาก [ 8 ก.ค. 2557 ]114
196 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –2559) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2557 [ 30 มิ.ย. 2557 ]124
197 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 –2560) [ 30 มิ.ย. 2557 ]106
198 ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง (พ.ศ.2558-2562) [ 30 มิ.ย. 2557 ]116
199 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2558-2562) เทศบาลตำบลที่วัง [ 30 มิ.ย. 2557 ]108
200 นโยบายนายกเทศมนตรี นายเชาวลิต เจริญพงศ์ [ 19 มิ.ย. 2557 ]137
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27