เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจ ปลอดภัยเอส์ [ 12 ก.พ. 2558 ]302
182 รณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า [ 10 ก.พ. 2558 ]279
183 รณรงค์โรคมือ เท้า ปากในกลุ่มวัยเด็ก [ 23 ม.ค. 2558 ]245
184 รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด [ 19 ม.ค. 2558 ]215
185 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วังเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 [ 9 ธ.ค. 2557 ]294
186 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 1 ธ.ค. 2557 ]258
187 จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]234
188 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม [ 12 พ.ย. 2557 ]234
189 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]265
190 รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายงบระมาณประจำปีพ.ศ. 2558 [ 9 ต.ค. 2557 ]209
191 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]217
192 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]222
193 กรอบอัตรากำลัง 2558 [ 22 ก.ย. 2557 ]183
194 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) [ 19 ก.ย. 2557 ]222
195 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 18 ก.ย. 2557 ]217
196 รณรงค์โรคไข้เลือดออก [ 16 ก.ย. 2557 ]168
197 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ส่วนที่ 5 (รายละเอียดโครงการ) [ 20 ส.ค. 2557 ]219
198 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]208
199 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม [ 16 ก.ค. 2557 ]216
200 รณรงค์โรคมือเท้าปาก [ 8 ก.ค. 2557 ]223
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23