เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]96
182 รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายงบระมาณประจำปีพ.ศ. 2558 [ 9 ต.ค. 2557 ]42
183 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]93
184 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]121
185 กรอบอัตรากำลัง 2558 [ 22 ก.ย. 2557 ]58
186 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) [ 19 ก.ย. 2557 ]102
187 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 18 ก.ย. 2557 ]95
188 รณรงค์โรคไข้เลือดออก [ 16 ก.ย. 2557 ]49
189 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ส่วนที่ 5 (รายละเอียดโครงการ) [ 20 ส.ค. 2557 ]95
190 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]85
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27