เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]332
162 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องคู่มือบริการสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]297
163 ประชาสัมพันธ์ลดปริมาณขยะ [ 7 ก.ค. 2558 ]298
164 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]311
165 โครงการประกวดคลิปวีดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน [ 1 ก.ค. 2558 ]356
166 ขอความร่วมมือการใช้โฟม และถุงพลาสติก [ 1 ก.ค. 2558 ]344
167 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม [ 30 มิ.ย. 2558 ]320
168 การแก้ไขปัญหามลพิษอันเกิดจากการเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร [ 30 มิ.ย. 2558 ]337
169 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –2561) [ 22 มิ.ย. 2558 ]325
170 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "เขาปรีดี คัพ" ครั้งที่ 2 [ 18 มิ.ย. 2558 ]388
171 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน [ 8 มิ.ย. 2558 ]342
172 โครงการเข้าวัดฟังธรรม [ 8 มิ.ย. 2558 ]409
173 ประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม [ 5 มิ.ย. 2558 ]300
174 รายงานสรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลที่วังประจำปี พ.ศ. 2558 [ 4 มิ.ย. 2558 ]475
175 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 มิ.ย. 2558 ]1013
176 จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 1 มิ.ย. 2558 ]345
177 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]291
178 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ [ 19 พ.ค. 2558 ]287
179 รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า [ 13 พ.ค. 2558 ]304
180 ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว [ 12 พ.ค. 2558 ]336
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23