เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
151 รณรงค์โรคมือ เท้า ปาก [ 7 ต.ค. 2558 ]299
152 ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย [ 6 ต.ค. 2558 ]298
153 รับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]322
154 ระเบียบเทศบาลตำบลที่วัง ว่าด้วยการให้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลที่วัง พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2558 ]342
155 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง [ 1 ต.ค. 2558 ]306
156 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน [ 24 ก.ย. 2558 ]303
157 กรอบอัตรากำลัง 2559 (ปรับปรุง) [ 24 ก.ย. 2558 ]287
158 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 11 ก.ย. 2558 ]373
159 โครงการส่งเสริมป้องกันทัตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 8 ก.ย. 2558 ]335
160 จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม2558 [ 7 ก.ย. 2558 ]290
161 รณรงค์และป้องกันโรคไข้ฉี่หนู Leptospirosis [ 27 ส.ค. 2558 ]318
162 ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม [ 27 ส.ค. 2558 ]368
163 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ [ 26 ส.ค. 2558 ]332
164 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 19 ส.ค. 2558 ]314
165 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2558 [ 19 ส.ค. 2558 ]342
166 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโพรงงู หมู่ที่ 2 ตำบลที่วัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ส.ค. 2558 ]326
167 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้ฉี่หนู [ 11 ส.ค. 2558 ]329
168 World Rabies Day วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก [ 11 ส.ค. 2558 ]331
169 รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด [ 4 ส.ค. 2558 ]290
170 งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลที่วัง [ 4 ส.ค. 2558 ]314
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23