เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 27 มี.ค. 2563 ]5
2 เบอร์โทรติดต่อรายงานตัวกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. และปริมณฑล เขตเทศบาลตำบลที่วัง [ 27 มี.ค. 2563 ]1
3 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกเลิกการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ที่วังคัพ” ครั้งที่ 27 #ป้องกัน Covid-19 ระบาดหนัก [ 5 มี.ค. 2563 ]9
4 มารู้จักและรู้หลักป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [ 25 ก.พ. 2563 ]22
5 วิธีรับมือในภาวะภัยแล้ง [ 25 ก.พ. 2563 ]12
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ PM 2.5 ภัยเงียบที่ป้องกันได้ [ 25 ก.พ. 2563 ]1
7 มุมมองสิทธ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]6
8 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 9 ม.ค. 2563 ]24
9 เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่มุมมองสิทธ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2562 [ 4 ม.ค. 2563 ]16
10 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]35
11 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตร [ 27 ธ.ค. 2562 ]27
12 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]146
13 กิจกรรมตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]35
14 แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร [ 12 ธ.ค. 2562 ]41
15 เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่มุมมองสิทธ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2562 [ 10 ธ.ค. 2562 ]16
16 ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]36
17 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา pm 2.5 [ 26 พ.ย. 2562 ]27
18 เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่มุมมองสิทธ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]26
19 กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในตำบลที่วัง [ 13 พ.ย. 2562 ]37
20 เอกสารเผยแพร่มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 กันยายน 2562 [ 23 ต.ค. 2562 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18