เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเผยแพร่องค์ความรู้ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลที่วัง [ 16 ก.ค. 2563 ]5
2 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 16 ก.ค. 2563 ]5
3 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]6
4 เทศบาลตำบลที่วังขอเชิญชวนเด็กนักเรียนในตำบลที่วัง ตัดผมนักเรียนฟรี ก่อนเปิดเทอม [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
5 เทศบาลตำบลที่วัง ขอประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) [ 23 มิ.ย. 2563 ]8
6 เรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพ "โรคติดต่อหน้าฝน" [ 15 มิ.ย. 2563 ]7
7 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]8
8 ขอเชิญชวนผู้ติดต่อราชการเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]8
9 ทำอย่างไรเมื่อเกิด 🌪🌧🌩พายุฝนฟ้าคะนอง [ 9 มิ.ย. 2563 ]13
10 4 วิธีดูแลตัวเอง ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง 🌧☀🌦 [ 9 มิ.ย. 2563 ]11
11 ประกาศ !! ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]33
12 ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้ปลอดภัย เตรียมรับหน้าฝน [ 2 มิ.ย. 2563 ]6
13 ขอเชิญชวนผู้ติดต่อราชการเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]12
14 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]10
15 ประกาศเทศบาลตาบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ [ 29 พ.ค. 2563 ]6
16 กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 26 พ.ค. 2563 ]10
17 มาตราการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราว 1) ถึง 31 พ.ค. 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]14
18 กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 1 ปี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 [ 22 พ.ค. 2563 ]10
19 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 พ.ค. 2563 ]15
20 ขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 พ.ค. 2563 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20