เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 👉ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน #ทุกความเห็นมีความหมาย [ 30 ส.ค. 2564 ]0
2 ประชาสัมพันธ์ !! เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 #จึงขอแจ้งยกเลิก!! การออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีค้างชำระนอกสถานที่ ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]29
3 #งานจัดเก็บรายได้ #เทศบาลตำบลที่วัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและภาษีค้างชำระ ของหมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. - 15.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดชายคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง [ 30 มิ.ย. 2564 ]3
4 ตารางการออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีค้างชำระนอกสถานที่ ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]1
5 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]25
6 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลที่วังและพื้นที่ใกล้เคียง มาใช้บริการที่อ่านหนังสือได้ที่มุมอ่านหนังสือ ณ เทศบาลตำบลที่วัง [ 9 ก.พ. 2564 ]11
7 #ข่าวประชาสัมพันธ์ !! ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]23
8 #ประกาศ!! สำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]23
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]21
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]23
11 เอกสารมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]23
12 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]22
13 ขอเชิญชวนรณรงคึ์รักการอ่านไปกับเทศบาลตำบลที่วัง [ 20 ส.ค. 2563 ]12
14 เอกสารมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]23
15 เรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพ "โรคติดต่อหน้าฝน" [ 15 มิ.ย. 2563 ]64
16 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]23
17 ที่อ่านหนังสือ "ท้องถิ่นรักการอ่าน" "ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือให้กับที่อ่านหนังสือ "ท้องถิ่นรักการอ่าน" เทศบาลตำบลที่วัง" [ 10 มิ.ย. 2563 ]13
18 ทำอย่างไรเมื่อเกิด 🌪🌧🌩พายุฝนฟ้าคะนอง [ 9 มิ.ย. 2563 ]23
19 4 วิธีดูแลตัวเอง ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง 🌧☀🌦 [ 9 มิ.ย. 2563 ]22
20 ประกาศ !! ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11