เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดชายคลองกับ SCG ทุ่งสง และชุมชนในพื้...
       วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดชายคลอง กับ SCG ทุ่งสง และชุมชนในพื้นที่ เพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์วัดชายคลอง
 
  นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ร่วมทอ...
  การประชุมสภา
  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี 25...
  การประชุมคณะกรรมการฯเพื่อจัดทำและให้ความเห็นชอบร่า...
  กิจกรรมวันปิยมหาราช
  ประเพณีชักพระ...วัฒนธรรมภาคใต้
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1...
  กิจกรรมดีๆทุกเช้าวันจันทร์ การเคารพธงชาติไทย เทศบา...
  อสม.ชวนวิ่งครั้งที่ 1 รพ.สต.บ้านก้างปลา และอสม ตำบ...
  โครงการครอบครัวพึ่งได้
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้