เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
      
ศุกร์ที่ 23 ตุลา...
 
  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสม...
  ติดตามสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษ ตามบันทึกข้อต...
  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีรับเรื่องร้องทุกข์...
  ช่วยกันทำความสะอาด ปรับปรุงบริเวณเทศบาลตำบลที่วัง ...
  พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้า...
  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
  ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย โครงการก่อสร้างท่อลอด...
  โครงการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่...
  เทศบาลตำบลที่วังได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึ...
  ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานชุมชนสีเขียวเป็นมิตร...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้