เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน



 
วิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลที่วัง
[ ดูทั้งหมด ]










จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองพันเสนารักษ์ที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
       กองพันเสนารักษ์ที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 โดยพันโทเนาวพงษ์ พงษ์เจริญชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลที่วัง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในตำบลที่วัง 1.จัดหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลที่วัง 2.ดำเนินการมอบรถ...
 
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองพันเสนารักษ์ที่ 5 กองพลทหาร...
  ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลที่วัง...
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านวังยวน
  ประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลที่วัง เร...
  โครงการครอบครัวพึ่งได้ (เทศบาลพึ่งได้)
  ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร...
  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราชออกพ...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร "วัยทำงานปลอดภัย ห่...
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการชำระภาษี
5 ดีมาก
4 ดี
3 ปานกลาง
2 พอใช้
1 ควรปรับปรุง