เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน 
พระราชาผู้ทรงธรรม
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ยืนตรงเคารพธงชาติ
       เช้าวันจันทร์ (12 พฤศจิกายน 2561) นายกเทศมนตรีตำบลที่วังพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ...
 
  ยืนตรงเคารพธงชาติ
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561
  เทศบาลตำบลที่วังดำเนินการจัดหาหรือปรับปรุงซ่อมแซม ...
  โครงการจิตอาสา
  ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชา...
  ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจวัดค่าต่าง...
  เคารพธงชาติ
  ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
  ร่วมเคารพธงชาติ
  พิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในหลวงในรัช...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการชำระภาษี
5 ดีมาก
4 ดี
3 ปานกลาง
2 พอใช้
1 ควรปรับปรุง