เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน 
พระราชาผู้ทรงธรรม
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  กีฬาสีโรงเรียนบ้านวังยวน "วังยวนเกมส์"
       วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) นายเชาวลิต เจริญพงศื นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยนายราเชษ เอียดเสน รองนาย...
 
  กีฬาสีโรงเรียนบ้านวังยวน "วังยวนเกมส์"
  โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
  กิจกรรม จิตรอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม "ป้องกันไข้เลือดอ...
  BIG Cleaning week ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน
  การแข่งขันกีฬาสีชายคลอง ควนชม หนองปลิงเกมส์ ครั้งท...
  การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันและควบคุมไฟป่า"
  ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
  การดูแลรักษาคูคลองของเทศบาลตำบลที่วัง
  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวังยวนราษฏร์อุทิศ
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้