เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน 
พระราชาผู้ทรงธรรม
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  โครงการที่วังคัพครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2562
       (วันที่ 4 เมษายน 2562) ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด 7 คน ที่วังคัพ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ผลการแข่งขัน ชนะเลิศประเภทเยาวชนได้แก่ทีม บ้านธรรมเผด็จ ประเภทอาวุโส ได้แก่ทีม บ้านฉาง และประเภทประชา...
 
  โครงการที่วังคัพครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2562
  ขอขอบคุณคณะครู อาจารย์ และน้องๆนักเรียนจากวิทยาลัย...
  กิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ
  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู...
  ออกประชาสัมพันธ์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Ce...
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับโรงพยาบาลทุ่งสง สาธารณสุขอำ...
  เทศบาลตำบลที่วัง สวัสดีปีัใหม่ 2562
  เทศบาลตำบลที่วังขอเป็นพื้นที่ปลอดโฟม
  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบัง...
  เทศบาลตำบลที่วังร่วมรณรงค์การลดปริมาณขยะในครัวเรือ...