เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน 
วิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลที่วัง
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการอบรมเรื่องแผลกดทับและการผลิตที่นอนลม
      
วันนี้ (19/7/61) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง จัดการอบรมเรื่อ...
 
  โครงการอบรมเรื่องแผลกดทับและการผลิตที่นอนลม
  มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกี...
  ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ...
  เวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลที่วัง เพื่อพิจารณาร่างแผนพ...
  ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
  รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่าง...
  ฉีดพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561
  วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2561
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการชำระภาษี
5 ดีมาก
4 ดี
3 ปานกลาง
2 พอใช้
1 ควรปรับปรุง