เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
       การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง และให้มีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรร...
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั...
  วันนี้ ที่ 6 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอ...
  เทศบาลตำบลที่วังร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ จุดสก...
  ประชุมพนักงานเทศบาล เผื่อเน้นย้ำจัดหาแนวทางในการปฏ...
  จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่...
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลที่วัง ได้อ...
  กองช่างเทศบาลตำบลที่วัง ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสา...
  โครงการจิตอาสาพระราชทานให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญส...
  เทศบาลตำบลที่วังได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภา...
  ร่วมประชุม 7 ภาคี เครือข่าย โคก หนอง นา โมเดล ตำบล...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้