เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ. 2563
      
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลที่วัง ป...
  ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดพิธีรับประราชทานพระบรม...
  5 ธันวาคม 2562 วันพ่อ
  29-11-62 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาลตำ...
  ข้าร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน
  คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิ...
  กิจกรรมงานวันลอยกระทง
  เข้าร่วมช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านเรือน รายบ้านนายสมพ...
  กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุง และ เพิ่มพื้นที่ส...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้