เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้นำพนักงานออกพื้นที่เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนสายเก่า 4...
       นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศม...
 
  นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้นำพ...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ...
  ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานชุมชนสีเขียวเป็นมิตร...
  17-08-63 การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สม...
  โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ...
  ทำบุญเทศบาล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงานเทศบาลทุกท่...
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบ...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที...
  ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอาย...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้