วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า - ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค ๔๔๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อตามโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อหน้าดิน ตามโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๑๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยายางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อป้ายสามเหลี่ยมจราจรแบบโปร่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง