เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้ประชุมกับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรและการปรับปรุงระบบน้ำในแม่น้ำลำคลองของหมู่ที่ 10


📌วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ⏰ เวลา 14:00 น. ⏰ ✏️✏️นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายเทศมนตรี นายสุชาติ จันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ สุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ได้ประชุมกับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรและการปรับปรุงระบบน้ำในแม่น้ำลำคลองของหมู่ที่ 10 #นายกประทีปศรีแก้ว ✨🌷 #เทศบาลยุคใหม่ใส่ใจประชาชน❤️ #เทศบาลตำบลที่วัง🎉