เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ออกสำรวจพื้นที่สายน้ำ-ลำคลอง สายคลองหอมช่วง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 2 เพื่อจะทำถนนคู่กับระบายน้ำหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำให้เร็วที่สุด


🎯วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2564🎯 🔭🔭 นายประทีปศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วังและนายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลได้ออกสำรวจพื้นที่สายน้ำ-ลำคลอง สายคลองหอมช่วง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 2 เพื่อจะทำถนนคู่กับระบายน้ำหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำให้เร็วที่สุด 💢วันหยุดแต่นายกและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาก็ไม่หยุดทำงาน💢 #นายกสายลุยทำด้วยใจใส่ใจประชาชน 🤜🤛 #วันหยุดแต่เราไม่หยุด 👏 #ต้องทำให้ได้เพื่อตอบโจทย์ชาวที่วัง💪 #นายกประทีปศรีแก้ว #สภาเทศบาลตำบลที่วัง #เทศบาลยุคใหม่ใส่ใจประชาชน❤️ #เทศบาลตำบลที่วัง🎉