เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


2 ก.ค.64 การประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผู้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เรื่องการไม่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19 บริเวณถนนสาย403


📌วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. ⏰
#เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาที่มาเข้าเวรให้บริการประชาชนประจำวัน ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองทุกกอง ประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผู้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เรื่องการไม่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 บริเวณถนนสาย403