เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


1 กรกฎาคม 2564 นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์ ศรีนวล หัวหน้าฝ่ายปกครองประสานงานกับกองทุนช่วยคนแสนสาหัสลงพื้นที่ช่วยเหลือติดตั้งประตูหน้าต่างให้กับผู้ที่เดือดร้อน


🤝✨จากการที่นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์ ศรีนวล หัวหน้าฝ่ายปกครองประสานงานกับกองทุนช่วยคนแสนสาหัส ในวันนี้ (1 กรกฎาคม 2564) ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือติดตั้งประตูหน้าต่างให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนบ้านไม่มีประตูหน้าต่าง ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้ง SCG ทุ่งสง เจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายเทพฯ และนายสุทธิพงษ์ อุมารังสี นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ) จากกองช่าง เทศบาลตำบลที่วัง และนายสุชาติ หนูแดง อดีตลูกจ้างเทศบาลตำบลที่วัง 🛠👏👏👏👏 #นายกประทีป ศรีแก้ว #ต้องทำให้ได้เพื่อตอบโจทย์ชาวที่วัง #ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล #กองช่าง #ทฤษฏีช่างตัดผม หลายหัวดีกว่าหัวเดียว