เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (22 มิถุนายน 2564)


👉👉เทศบาลตำบลที่วัง (22 มิถุนายน 2564) โดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมายให้ นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการเปิดประชุม โครงการอบรมให้ความรู้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี นายสนั่น บุญชุม ปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง และ นางสาวสุทธิดา บวรศุภศรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอร่อนพิบูลย์ มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ 🙏😊