เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


21 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อช่วยเหลือบ้านซึงเป็นบ้านที่ฐานะยากจน อยู่กัน 3 คน แต่ที่บ้านไม่มีหน้าต่างและประตู


📌วันนี้ (21 มิถุนายน 2564) เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลและกองช่างลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลที่วัง เนื่องจากการประสานงานจากกองทุนช่วยคนแสนสาหัส ไปสำรวจเพื่อช่วยเหลือบ้านซึงเป็นบ้านที่ฐานะยากจน อยู่กัน 3 คน แต่ที่บ้านไม่มีหน้าต่างและประตู ได้ขอมาทางกองทุนช่วยคนแสนหัส และทางกองทุนเห็นถึงความเหมาะสม และจะดำเนินการซื้อหน้าต่างและประตูให้ โดยขอความกรุณาอนุเคราะห์ทางกองช่างของ เทศบาลตำบลที่วัง มาดำเนินการติดตั้งให้👏👏👏