เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


30 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่เพื่อพบผู้ประสบปัญหาทางสังคมในหมู่ที่ 5 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือต่อไป


#เทศบาลตำบลที่วัง 30 มิถุนายน เวลา 09.30 น.

แชร์กับ สาธ
 โดยนายประทีป ศรีแก้ว ได้มอบหมายให้นางมาริสา เพ็ชรทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสุรพงษ์ ศรีนวล หัวหน้าฝ่ายปกครอง และงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นายวิษณุ รักกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ให้ลงพื้นที่เพื่อพบผู้ประสบปัญหาทางสังคมในหมู่ที่ 5 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือต่อไป..