เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”


⏩วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564🎡 #เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 ตามความเหมาะสม ซึ่งได้มีการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ง บุคลากรทางการแพทย์และผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ ......ทั้งนี้กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นการปลูกฝังนิสัย ความมีน้ำใจ และการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตอาสา รู้จักทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม