เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ออกตรวจพื้นที่ที่มีการร้องเรียนมาเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากเศษฝุ่นของโรงงานเคียวไม้


#วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง และนายสัมภาส ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ได้ออกตรวจพื้นที่ที่มีการร้องเรียนมาเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากเศษฝุ่นของโรงงานเคียวไม้บริเวณหน้าโรงแรมสุขสบาย หมู่ที่ 7