เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลที่วัง ได้ออกส่งน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลที่วัง ได้ออกส่งน้ำช่วยเหลือภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลที่วัง และได้ล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1