เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาพระราชทานให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์


วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลที่วัง โดย นายกัญ อินทนู ปลัดเทศบาล และพนักงานจิตอาสาทุกท่าน ได้ร่วมดำเนินการจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อีกทั้งเพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชน ณ วัดชายคลอง ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช