เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ร่วมประชุม 7 ภาคี เครือข่าย โคก หนอง นา โมเดล ตำบลที่วัง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯตำบลที่วัง (สวนตาเชฐ)


นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล และงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ได้ร่วมประชุม 7 ภาคี เครือข่าย โคก หนอง นา โมเดล ตำบลที่วัง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯตำบลที่วัง (สวนตาเชฐ) หมู่ที่ 5 ตำบลที่วัง